DEN HUDBY Kladno 2018

DEN HUDBY 2017

 

Stránky a fotogalerie ZDE

 
 

DEN HUDBY 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DEN HUDBY 2016

  Ohlédnutí za DNEM HUDBY 2016

Třetí ročník akce DEN HUDBY je za námi. Přes všchny deštivé a bouřkové předpovědi se zázračně uskutečnil celý den bez jediné dešťové kapky venku. Již od rána probíhalo v celé budově základní školy promítání záznamů muzikálových představení a dalších hudebních filmů.
V devět hodin začalo po celé zahradě hemžení žáků celého prvního stupně, okolních školek a dalších návštěvníků. Již podruhé přijela i Lesní mateřská školka Kulíšek z Kralup nad Vltavou.
Program probíhal na několika místech zároveň, aby si všichni návštěvníci jednotlivá stanoviště a produkce náležitě užili. Nově jsme zřídili Hudební hernu, kde probíhalo improvizování na africké jambe a cajony pod odborným vedením Ladislava Ščurka. Na malém hřišti bylo pro děti připraveno stanoviště se zdobením perníčků s hudebními motivy. Na dalších stanovištích se děti seznámily s různými perkusními nástroji a za doprovodu klavíru si zazpívaly různé písně. Na hlavním pódiu, které bylo umístěno v pergole za sálem ZUŠ, již od rána probíhal bohatý program. Návštěvníci si mohli několikrát poslechnout minioperku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře "Šípková Růženka" v podání sboru "Pidisluníčko" pod vedením Jaromíry Vránové a Aleny Šandové za klavírního doprovodu Ivana Tatara. V dopolední části produkce dále vystoupili "Malí flétnisté" ze třídy Jaromíry Vránové a Aleny Šandové, kytaristé ZUŠ ze třídy Terezy Červené a skupina "No Limit".
V poledne vystřídalo produkci na pódiu "Varhanní matiné" v sále ZUŠ. Tato tradiční varhanní akce byla letos zaměřena na život a dílo Johanna Sebastiana Bacha. Žáci z varhanní třídy Ivana Tatara vystoupili se skladbami tohoto významného skladatele za současného promítání projektu o jeho životě. Tento audiovizuální projekt byl představen celkem třikrát a vždy se značným zájmem žáků iYx veřejnosti.
Odpolední část venkovní produkce začala reprízou "Šípkové Růženky", poté rozezněly zahradu verze známých populárních písní v podání "Kytaristů ZUŠ" a skupiny "No Limit". Ze Slaného přijel na Den hudby pod vedením sbormistrině Aleny Šandové zazpívat pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense. Úžasné vystoupení slánského sboru vystřídalo vystoupení uskupení s názvem ChaCha BeND pod vedením Tomáše Najmana. Toto uskupení nástrojového složení klavír, příčná flétna, klarinet/saxofon/trombon, violoncello a bicí představilo zajímavé provedení především autorských skladeb. Již tradičně se na Dnu hudby představil dětský pěvecký sbor Sluníčko pod vedením sbormistrině Evy Moučkové za klavírního doprovodu Anežky Cyrusové a Aleny Šandové. Doslova celou ulici rozeznělo vystoupení bigbandu Základní umělecké školy Kladno, Moskevská "ZUŠband" pod vedením Matěje Drábka. Následovalo vystoupení Smíšeného pěveckého sboru "Gaudium" pod vedením sbormistrině Lenky Kubínové. Celý odpolední blok a také celý Den hudby zakončilo vystoupení "domovského" flétnového souboru ZŠ "Flauti Vivace" pod taktovkou Ivana Tatara.

Podle kladných ohlasů návštěvníků a účinkujících se DEN HUDBY 2016 zdařil. Jsem rád, že se z této akce postupně stává již akce tradiční, kterou začínají registrovat i obyvatelé Kladna. Hlavním cílem je prožít příjemný den hudbou a dát příležitost vzniku novým hudebním uskupením a jejich prezentaci. Již na příští rok máme nové zájemce o účinkování na akci "DEN HUDBY 2017".


Za organizační tým děkuji všem, kteří se letos akce zúčastnili, a těším se na ročník příští.

Ivan Tatar

 

Fotogalerie - DEN HUDBY 2015

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DEN HUDBY

 

Ohlédnutí za dnem hudby

Ve čtvrtek 18. června se školou rozezněly tóny, zvuky, rytmy a písně. Uskutečnil se 2. ročník akce s názvem "DEN HUDBY 2015". Program celého dne byl plánován zejména v zahradě a pergole školy, vzhledem k proměnlivosti počasí se ale nakonec uskutečnil v budově školy.

Dopolední část programu byla věnována především menším dětem. Díky spolupráci se školním parlamentem bylo naplánováno 9 stanovišť s různými hudebními úkoly. Za každý splněný úkol získaly děti razítko do herní kartičky. V průběhu dopoledne mohli návštěvníci několikrát shlédnout sborovou verzi minioperky Z. Svěráka a J. Uhlíře "Karkulka". Dopolední části dne se účastnily také tři školky, z nichž jedna přijela dokonce až z Kralup. 

 

Ve druhé polovině dopoledne se starší žáci přesunuli do tělocvičny školy, kde byl připraven koncert skupiny No Limit a vystoupení jazykářů.   

 

 

 

V poledne začaly davy dětí proudit do sálu základní umělecké školy, kde se konalo "Varhanní matiné". Žáci se seznámili s ukázkou varhanních skladeb z období baroka, romantismu a 20. století, doplněnou o krátkou přednášku představovaných hudebních forem. Účinkovali žáci z varhanní třídy ZUŠ. Varhanního matiné se účastnilo na 150 návštěvníků.

Odpolední část dne hudby zahájila minioperka "Karkulka". Děti, účinkující v této operce byly úžasné. Ten den operku zpívaly již popáté a stále s plným nasazením a radostí. Velké poděkováni patří zejména Aleně Šandové a Jaromíře Vránové za skvělé nastudování skladby.

Mezi další vystoupení patřila skupina No Limit, pěvecký sbor Sluníčko pod vedením Evy Moučkové, ZUŠband pod vedením Matěje Drábka, pěvecký sbor Gaudium pod vedení Lenky Kubínové, pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense pod vedením Aleny Šandové a flétnový soubor Flauti Vivace pod taktovkou Ivana Tatara.

Všem účinkujícím patří obrovské poděkování. Věnovali této akci svůj volný čas a zpívali či hráli s neuvěřitelnou
energií a radostí z hudby. Cíl této akce byl splněn. Prožít den hudbou:-)

Již nyní se těším na příští červen a akci
"DEN HUDBY 2016".

 Ivan Tatar

 

Zvláštní poděkování

  • Vedení ZŠ za pomoc s organizací žáků
  • Vedení ZUŠ za pomoc s organizací a technické zázemí
  • Pavle Markupové a školnímu parlamentu za pomoc s organizací dopolední části akce
  • Velké poděkování patří také asistentům organizátora, kteří se starali o pomoc s organizací celého dne.

Jmenovitě:

Janě Tomešové, Matěji Nosovi, Martině Rojdlové, Dominice Švaříčkové a Jolaně Pšeničkové

 

 

Zhodnocení 1. ročníku "DNE HUDBY"

 
12. 6. 2014 se uskutečnil v pergole v zahradě ZŠ "Den hudby". Podle ohlasů publika i účinkujících se zdařil. Rádi bychom z této akce učinili každoroční tradici. V této nově zřízené sekci budou uveřejňována videa, fotografie, plakáty ad. z proběhlých i plánovaných dnů hudby. Těšíme se na "Den hudby" v červnu 2015:-)