Přípravné oddělení

Příprané oddělení je složeno z žáků 2. - 5. třídy, kteří se systematicky připravují na budoucí přestup do souboru Flauti Vivace. V přípravném oddělení se žáci učí zásadám souborové hry a hry ve vícehlasu s doprovodným podkladem. 

 

Soubor připravného oddělní absolvuje několik koncertů ročně.